Pranostiky: „Na svatého Jiří prodej boty a kup si noty, jaro je zde.“ Opravdu?

Svátek Jiřího (24. dobna) je tradičně spojován s počátkem jara a nejen podle lidového rčení vylézají hadi a štíři! Touto dobou opravdu ze země vylézá všelijaká havěť, aby po zimě ožila na jarním sluníčku – však také svatý Jiří volá, zem otevírá, aby tráva rostla, tráva zelená, růže červená, fiala modrá… Svatý Jiří je křesťanstvím představován jako symbol vítězství na zlými mocnostmi.

Jméno Jiří je v řečtině Georgios, což znamená rolník. Proto byl svatý Jiří uctíván jako ochránce rolníků, pastýřů, venkovského obyvatelstva a venkovských rodin. V tomto vesnickém prostředí byl den svatého Jiří všeobecně uznávaným důležitým kalendářním a hospodářským mezníkem. Poddaní odváděli jarní platby a zahajovaly se obecní pastvy hovězího dobytka.

Pokud se týká pranostik, tak asi nejznámější je: Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři. Vzhledem k letošnímu dubnovému počasí se moc nechce věřit pranostice: Svatý Jiří zvítězil nad saní, zvítězí i nad zimou. Spíše pravdivější tak může být pranostika: Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí. A ještě jedna: Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho bude po něm mlčet.

Zdroj: Druidova mysteria
Ilustrační foto: pixabay.com