Počet obyvatel města Sedlčany se i nadále drží těsně pod hranicí sedmi tisíc

SEDLČANSKO – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak také v některých větších obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2021 v městě Sedlčany, a to včetně devíti přidružených osad, celkem 6.987 obyvatel. To je o dvanáct lidí méně jak ke stejnému datu roku 2020, úbytek obyvatel tak byl nejmenší za několik posledních let.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan nepřetržitě trvá už víc 30 let a pokud ho “něco” zázračně nezastaví, tak s největší pravděpodobností bude pokračovat i v následujících létech. Celkový počet obyvatel města Sedlčan se za poslední tři desetiletí snížil o více jak tisícovku. Z nejnovějších demografických údajů Ministerstva vnitra (MV) lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2021 žilo v Sedlčanech 2.889 mužů, 3.256 žen a 842 osob mladších patnácti let (446 chlapců a 396 dívek).

Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (*). V té době však k Sedlčanům patřily v současnosti samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město Sedlčany k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze dále vyčíst, že roce 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo pouze 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst až nad osm tisíc.

Podle stejných údajů MV je v regionu dalších pět obcí s více jak tisícem obyvatel. K 1. 1. 2021 ve městě Sedlec-Prčice žilo 2.836 obyvatel a v městě Krásná Hora n. Vlt. 1.081 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu jsou na počet obyvatel největší Kosova Hora a Petrovice (obě obce mají shodně 1.333 obyvatel). Následuje obec Dublovice (1.063 obyvatel). Vysoký Chlumec, který jako jediný na Sedlčansku má status městyse, čítal k 1. lednu 2021 celkem 808 obyvatel.
(*) údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech

  Velkokapacitní očkovací centrum začne v Sedlčanech fungovat v pondělí 1. března

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Ilustrační foto:
Ladislav Havel