Některá města omezují v části lokalit sečení travnatých ploch. Patří mezi ně i Sedlčany

Problematika sečení, či nesečení trávních ploch vyvolává v poslední době rozsáhlé diskuze mezi občany napříč městy i obcemi České republiky. Patří mezi ně i město Sedlčany. Výhoda neposečené trávy tkví podle odborníků údajně v tom, že produkuje více kyslíku a drží se v ní i více hmyzu a vody. Krátce střižená tráva pak naopak přispívá k vysušování půdy.

V Sedlčanech nyní technické služby provádějí první vlnu sekání městských travních ploch, trvat má do konce června. Podle starosty města Miroslava Hölzela však někteří obyvatelé z výše uvedených důvodů požadují, aby některá místa zůstala ve města neposekána. Lidé jsou v tomto případě přesvědčeni, že v nesekaných porostech rozkvetou květiny a vrátí se do nich včely a motýli.

Lidé však zapomínají, že téměř všude ve městě je vyset trávník pobytový, který je určený k pravidelnému sekání. Takový trávník, když se nechá přerůst, se tak znehodnocuje. Nesečený trávník se pak promění svou strukturou rostlin ve smetiště, což si asi nikdo nepřeje. Asi nejlepším kompromisem je pak nesekat trávu tak nízko, jako ji stroje nyní sečou, ale nechat posekaný travní porost o něco vyšší.

Některá města zase sekají trávu v pruzích. Jeden pruh trávníku je posekaný, ve vedlejším pruhu zůstává tráva vysoká neposekaná. Každopádně je jisté, že omezené sečení travních porostů šetří městům finanční prostředky. Což nakonec i v Sedlčanech potvrdil starosta města Hölzel. Kdo a kde konkrétně požaduje ponechání travních porostů bez sečení se však (ani na webu města) dozvědět nelze.

Sekat nebo nesekat? Myslím, že to jen další úlet některých lidí. Za bolševika se ve velkém budovaly meliorace, aby na loukách a polích nestála voda. Dnes by tu samou vodu brali zemědělci “všemi desíti”. Vzpomínáte, jak z odtoků okapů tekla voda volně do terénu? Pak přišla vyhláška, že všechny okapy musí být zaústěny do kanalizace. A dnes? Na zachytávání dešťové vody do nádrží jsou vypisovány dotace!

Autor: Ladislav Havel
Ilustrační foto: pixabay.com