Necelá stovka hlasů rozhodla o zisku peněz na úpravu tzv. pískovny u školy Propojení

SEDLČANY – Historicky podruhé měli obyvatelé Sedlčan možnost hlasovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu z tzv. participativního rozpočtu města. Této možnosti využilo v letošním roce pouhých 125 občanů (tj. cca dvě procenta všech obyvatel města starších 18 let), kteří buď osobním nebo SSM hlasováním rozhodli o vítězném projektu. S přehledem 96 hlasů letos zvítězil projekt s názvem Úprava a vybavení herními prvky tzv. pískovny v blízkosti 2. ZŠ Propojení.

V městské kase byla v letošním roce na projekty a nápady občanů na zvelebení města vyčleněna částka půl milionu korun. Z toho vítězný projekt má stát 444 tisíc korun. Dalších 25 hlasů získal projekt na revitalizací parku v centrální části Severního sídliště. Jen čtyři hlasy pak hlasující občané dali nápadu na osazením laviček pro obnovení oddechové zahrady a dětského hřiště ve veřejné prostoru zahrady před Centrem Petrklíč v Sokolovské ulici.

Podle harmonogramu má oficiální vyhlášení výsledků hlasování proběhnout v červnu a od července letošního roku by měla začít realizace vítězného návrhu v Příkré ulici. Úmyslně píšeme “měla”, neboť loňský vítězný návrh na revitalizaci požární nádrže v blízké ulici na Potůčku, zabývající se přeměnou nádrže na relaxační biotopovou okrasnou zónu, nebyl dosud realizován. A v plném rozsahu kvůli téměř nulovému přítoku vody ani nebude.

Foto: navrhovatelka vítězného projektu