Nastává čas stavění májek – symbolů lásky, plodnosti a mládí, ale i jako strážců obcí

Nastal poslední dubnový den, čas kdy se snad ve všech obcích i v některých městech stavějí na návsích a náměstích májky. Česká májka má formu celého stromu, zbaveného – s výjimkou horní části – větví a kůry. Použitým stromem jsou nejčastěji nejvyšší rovně rostlé jehličnany jako je například smrk. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.

Věnec symbolizuje panenství dívek ve vsi, se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Neboť ti, co májku porazí, získají symbolické panenství děvčat pro sebe.

Podle starých tradic je během noci povoleno máj podříznout a sebrat věnec, který si následně ti, kteří májku podřízli vystaví na své májce. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce. Májky se dříve stavěly ručně za pomoci různých bidel či žebříků a svalů místních chlapců. V současnosti se v některých obcích staví májky bezpečněji za pomocí zvedací techniky.

Ruční stavění se doteď dodržuje v Bavorsku, májky jsou tu navíc zdobeny znaky obcí, spolků či cechů a staví se každým rokem vždy 1. května. Májky se tu nazývají figury a většinou vydrží celé léto, někde dokonce celý rok. Figury se v Bavorsku zásadně staví ručně, za pomoci každého silného muže ve vesnici, protože májka se staví podle staré tradice na povel, za pomocí dlouhých tyčí, tzv. žejkrutí.

Ilustrační foto: pixabay.com