Na I/18 je třeba u Obor počítat s omezením provozu, probíhá tu výstavba nového mostu

REGION – 5editelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo koncem srpna zahájilo celkovou opravu mostu přes Jindrovský potok v Oborech na Příbramsku. Most ev. č.19-019 je již v nevyhovujícím stavu, z hlediska stavebně technického je hodnocen stupněm VI (velmi špatný stav). Oprava probíhá za provozu a po celou dobu bude v inkriminovaném místě prací provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace.

„S ohledem na stav konstrukce mostu není ekonomické z hlediska celoživotních nákladů stavby přistupovat k opravě a bylo rozhodnuto o demolic stávajícího mostního objektu a výstavbě nového v identickém místě. Ten je pak navržen jako plošně založený jednopolový, polorámový most z monolitického železobetonu. Součástí opravy je také nové vozovkové souvrství, oprava obrusné vrstvy navazující komunikace a dopravního značení,“ uvádí ŘSD.

Aktuálně probíhá výstavba přibližně 111 metrů dlouhé provizorní komunikace jejíž součástí je také provizorní most. Po dokončení a kolaudaci, kterou předpokládáme v polovině příštího týdne, bude provoz převeden na tuto provizorní komunikaci jižně od stávajícího mostu, aby mohla být zahájena jeho demolice a následné práce na pilotovém založení nového mostu. Ten plánujeme uvést do provozu ještě v polovině prosince tohoto roku. Výstavba nového mostu vyjde na 15,3 mil. Kč bez DPH.

Zdroj/foto: Ředitelství silnic a dálnic