Množství prachu v ovzduší průběžně překračuje povolené emisní limity

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 roků, 5 měsíců a 28 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Přestože region nepatří do oblasti, kde největší podíl na znečišťování ovzduší spadá na vrub průmyslových podniků, tak i tady dochází během počátku letošního roku pravidelně k překračování limitu prachového znečištění. Na vině jsou kromě dlouhotrvající inverze především někteří majitelé rodinných domů a chalup, jenž používají topidla na tuhá paliva a spalují v nich nekvalitní uhlí a navíc i odpadky z domácnosti.

Do ovzduší jsou při spalování nevhodných paliv ve starých kotlích a kamnech kromě prachu uvolňovány také oxid siřičitý, oxid uhličitý oxid dusičitý, tedy nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány. “V době inverze se ve většině venkovských aglomeracích nenechá doslova dýchat,” uvedl vedoucí tiskového oddělení České inspekce životního prostředí Oldřich Janeba.

Maximální přípustná hodnota polétavého prachu v ovzduší činí 50 µg/m3, během čtvrtka byla zaznamenána měřící stanicí ČHMÚ Příbram v regionu hodnota PM10 až 75 µg/m3. Podle stupnice kvality ovzduší tato hodnota znamená špatný stav, při kterém by měl být omezit venkovní pobyt jen na nezbytnou míru a lidé by se měli vyvarovat zvýšené tělesné námahy. Toto upozornění platí zejména pro těhotné ženy, děti do tří let a osoby starší nebo nemocné dýchacími a oběhovými chorobami.