Město Sedlčany bude v roce 2020 hospodařit znovu s vyrovnaným rozpočtem

SEDLČANY – S vyrovnaným rozpočtem ve výši přes 239 milionů korun na příjmové i výdajové straně bude v roce 2020 hospodařit město Sedlčany. Na svém veřejném zasedání v pondělí 16. prosince o tom rozhodlo sedlčanské Zastupitelstvo. Radnice počítá s daňovými příjmy ve výši 135,44 mil. korun, k nimž se připojí investiční účelové dotace a rezervy z minulých let ve výši 87,57 mil. korun.

Další příjmy do celkové výše 239,31 mil. Kč mají městu plynout z nájmů a pronájmů městských objektů a zařízení (16,2 mil. Kč). Přibližně dvanáct milionů korun by mělo město získat z místních a správných poplatků. Do nich se započítávají poplatky za psy, poplatky za využívání veřejných městských prostor (jako například trhy, pouť apod.), poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky z provozování hazardních her a správní poplatky v plánované výši 6,3 mil. Kč.

Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2020 na všeobecnou veřejnou správu se pohybují ve výši 134,71 mil. korun, z toho na správu Městského úřadu připadá 56,9 mil. korun. Na potřeby nákupu a obměny výpočetní techniky a software připadne 2,76 mil. korun, příspěvky občanským sdružením a zájmovým organizacím činí 1,3 mil. korun. Šest milionu korun vydá město z rozpočtu za splátku bankovního úvěru na výstavbu  přivaděče pitné vody.

Na výdajové stránce zastupiteli schváleného rozpočtu je nejvyšší položkou (61 mil.) splátka úvěru na vybudování přestupního terminálu. Ten si město bylo nuceno vzít ještě před zahájením akce, neboť dotace ze strukturálních fondů EU se vyplácejí zpětně až po dokončení akce. Na ochranu a bezpečnost ve městě bude v letošním roce podle rozpočtu vydáno 9,2 mil. korun, městská policie může počítal s částkou 7,51 mil. Kč a dobrovolní hasiči dostanou 1,1 mil. korun.

Na investiční akce je v rozpočtu na rok 2020 pamatováno s částkou 18,3 mil. korun. Přičemž nejvíce (14,75 mil. Kč) “spolkne” rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny. S téměř jedním milionem korun je v rozpočtu pamatováno na havarijní opravu střechy 2. ZŠ Propojení. Podobná částka padne také v příštím roce na opravu prostor Městské nemocnice. Rozpočet počítá i s náklady (50 tis. Kč) na revitalizaci kašny na náměstí TGM. O výdajích za 0,5 mil. korun pak rozhodnou sami občané.