K tradiční oslavě Štědrého večera patřívá od nepaměti návštěva půlnoční vigilie

SEDLČANSKO – K oslavě Štědrého dne pro věřící i další lidi ctící tradice neodmyslitelně patří půlnoční mše. V regionu se tradičně konají ve dvou kostelích. A to v kostele svatého Martina v Sedlčanech a také v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou.  Na dalších místech regionu se konají tradiční Štědrovečerní bohoslužby v odpoledních či večerních hodinách. V Počepicích v 15 hodin, v Kosově Hoře 16.30 a v Sedlci v 21 hodin.

“Vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského svátku. Slovo pochází z latinského vigilia, což znamená bdění. Pokud se v římskokatolické církvi slouží slavnostní mše v předvečer svátku Narození Páně (Božího hodu vánočního), označuje se lidově jako půlnoční mše. Vigilie před velkými svátky jsou v křesťanské liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve východní i západní církvi a byly často spojeny s postem,” uvádí Wikipedie.

Zdroj: Římskokatolická farnost Sedlčany