Hlasy obyvatel rozhodnou o projektech participativního rozpočtu města

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 21 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Letos poprvé mají obyvatelé Sedlčan možnost zapojit se do rozhodovacího procesu týkajícího se využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. V městské kase je na projekty občanů v letošním roce vyčleněna částka jednoho milionu korun. Navrhovatelé z řad občanů v řádném termínu předložili celkem osm projektů na využití financí z tzv. participativního rozpočtu města. Tři byly vyřazeny z důvodů, že nesplňovaly některou z podmínek, o dalších pěti nyní začnou od 20. do 31. května hlasovat občané.

První z projektů počítá s vybudováním patnácti pítek (od slova pít) pro ptáky na území města, další s revitalizací oddechové zahrady před Centrem Petrklíč. Třetí projekt chce obyvatele města zaujmout vytvořením okrasného parku v areálu sedlčanské nemocnice, čtvrtý rekonstrukcí chodníku u bytového domu v lokalitě U školky na Severním sídlišti. Poslední pátý projekt se zabývá revitalizací požární nádrže v ulici Na Potůčku a její přeměnou v relaxační biotopovou okrasnou zónu. Všechny projekty jsou realizovány na veřejně přístupném místě a je k nim umožněn volný přístup.

Každý občan města starší 15 let s trvalým bydlištěm v Sedlčanech má na výběr ze dvou možností hlasování, a to buď formou SMS nebo formou odevzdáním hlasu prostřednictvím vyplněného formuláře v Turistickém informačním centru na náměstí TGM v Sedlčanech. Forma využití hlasování prostřednictvím SMS vyžaduje v době od 8. května do 16. května registraci s uvedením jména, příjmení a ulice bydliště v Sedlčanech. Hlasovaní papírovou formou vyplněním formuláře pak vyžaduje předložení na místě hlasování dokladu totožnosti. Samotné hlasování bude probíhat shodně při využití jedné z možností (SMS či osobně) od 20. do 31. května.

Detailní popisy všech projektů i způsobů hlasování