Finance z participativního rozpočtu města chtějí na své nápady čerpat čtyři projekty

SEDLČANY – Prvním únorovým dnem skončila občanům v Sedlčanech možnost podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu. V řádném termínu do 31. ledna předložili obyvatelé Sedlčan celkem čtyři projekty na zvelebení svého města. Kromě jednoho všechny projekt počítají s využitím téměř celé půlmilionové finanční podpory ze strany města.

Jedná se především o revitalizace parku na Severní sídlišti. Dále pak s úpravou a vybavením herními prvky pískového prostoru v Příkré ulici. Třetí projekt za rovného půl milionu korun počítá s vybudování liniové vodní fontány (místo zatím neuvedeno). Čtvrtým projektem občanů je pak doplnění laviček v oddechové zahradě v Sokolovské ulici.

Tento návrh počítá s částkou necelých 30 tisíc korun. Všechny projekty do poloviny února posoudí odborníci v daných oborech a poté se k projektům vyjádří Rada města. Prezentace projektů proběhne v dubnu, hlasování veřejnosti o jednotlivých projektech v první polovině května. Realizace vítězných projektů se má podle harmonogramu uskutečnit v druhé polovině roku 2020.