Tento Vámi nalezený příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Chcete si prohlédnout interiér kostele sv. Martina? O sobotách to bude možné

SEDLČANY – Všeobecně téměř všechny kostely a kaple v České republice jsou v době mimo bohoslužeb nepřístupné. Do interiérů nepřístupných částí kostelů mohou zájemci nahlédnout buď během církevních obřadů, nebo v čase květnové Noci kostelů. Jinak jsou české kostely, na rozdíl od těch například v Rakousku či Německu, po celý rok veřejnosti uzamčené.

To se týká i kostela svatého Martina v Sedlčanech na Komenského náměstí, turisté prostě mají smůlu. A to i přesto, že v případě Sedlčan se jedná o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. To se nyní, alespoň v době prázdnin, má změnit. Návštěvníci mohou zavítat do kostela sv. Martina každou prázdninovou sobotu počínaje 27. července a konče 10. srpna v čase od 14 do 18 hodin.

Vchod do kostela, panská tribuna a varhany – foto: Wikimedia

I když přesné datum založení farního kostela římskokatolické farnosti Sedlčany není známé, usuzuje se, že byl postaven v letech 1270-80. Bez zajímavosti není ani fakt, že přestože Sedlčany neměly nikdy hradby, tak kostel opevněný byl. Celý byl obehnán vysokou hradební zdí s dřevěnými nárožními věžičkami. Rovněž loď a presbytář kostela měly hrázděné patro, jehož pozůstatkem mohou být dřevěné krakorce.

Průhled na hlavní oltář – foto: Wikimedia

Od roku 2016 mají návštěvníci možnost si v kostele sv. Martina při různých příležitostech prohlédnout kromě samotné kostelní lodě, hlavního oltáře i bočních oltářů, také v Česku zcela unikátní gotickou fresku Průvodu Tří králů a torzo malby Křtu Páně. Prvně na staré fresky narazili v roce 1913 malíři pod vrstvou malby v souvislosti s tehdejším vymalováním presbytáře.

Freska Průvod tří králů – foto: Wikimedia

O víc jak sto let později, v roce 2014, byl proveden odborný restaurátorský průzkum severní stěny presbytáře. Následně byla, díky finančnímu přispění města, sponzorů a farníků, odhalena rozsáhlá gotická freska Průvodu Tří králů a torzo malby Křtu Páně. Freska Klanění Tří králů v této podobě patří v českých zemích k ojedinělým.

Objednavatelem maleb byl patrně Jindřich z Rožmberka. Bohužel bylo také potvrzeno několikanásobné poškození středověké malby, které vzniklo při různých stavebních úpravách kostela. Po půlročním restaurování v druhé polovině roku 2015 byla freska odhalena a začátkem roku 2016 ji mohla prvně zhlédnout také veřejnost.

Zdroj: Wikipedia