Chcete si prohlédnout interiér kostele sv. Martina? O sobotách to bude možné

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 17 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Všeobecně téměř všechny kostely a kaple v České republice jsou v době mimo bohoslužeb nepřístupné. Do interiérů nepřístupných částí kostelů mohou zájemci nahlédnout buď během církevních obřadů, nebo v čase květnové Noci kostelů. Jinak jsou české kostely, na rozdíl od těch například v Rakousku či Německu, po celý rok veřejnosti uzamčené.

To se týká i kostela svatého Martina v Sedlčanech na Komenského náměstí, turisté prostě mají smůlu. A to i přesto, že v případě Sedlčan se jedná o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. To se nyní, alespoň v době prázdnin, má změnit. Návštěvníci mohou zavítat do kostela sv. Martina každou prázdninovou sobotu počínaje 27. července a konče 10. srpna v čase od 14 do 18 hodin.

Vchod do kostela, panská tribuna a varhany – foto: Wikimedia

I když přesné datum založení farního kostela římskokatolické farnosti Sedlčany není známé, usuzuje se, že byl postaven v letech 1270-80. Bez zajímavosti není ani fakt, že přestože Sedlčany neměly nikdy hradby, tak kostel opevněný byl. Celý byl obehnán vysokou hradební zdí s dřevěnými nárožními věžičkami. Rovněž loď a presbytář kostela měly hrázděné patro, jehož pozůstatkem mohou být dřevěné krakorce.

Průhled na hlavní oltář – foto: Wikimedia

Od roku 2016 mají návštěvníci možnost si v kostele sv. Martina při různých příležitostech prohlédnout kromě samotné kostelní lodě, hlavního oltáře i bočních oltářů, také v Česku zcela unikátní gotickou fresku Průvodu Tří králů a torzo malby Křtu Páně. Prvně na staré fresky narazili v roce 1913 malíři pod vrstvou malby v souvislosti s tehdejším vymalováním presbytáře.

Freska Průvod tří králů – foto: Wikimedia

O víc jak sto let později, v roce 2014, byl proveden odborný restaurátorský průzkum severní stěny presbytáře. Následně byla, díky finančnímu přispění města, sponzorů a farníků, odhalena rozsáhlá gotická freska Průvodu Tří králů a torzo malby Křtu Páně. Freska Klanění Tří králů v této podobě patří v českých zemích k ojedinělým.

Objednavatelem maleb byl patrně Jindřich z Rožmberka. Bohužel bylo také potvrzeno několikanásobné poškození středověké malby, které vzniklo při různých stavebních úpravách kostela. Po půlročním restaurování v druhé polovině roku 2015 byla freska odhalena a začátkem roku 2016 ji mohla prvně zhlédnout také veřejnost.

Zdroj: Wikipedia