Kdo chce, aby mu byl vyvážen v roce 2022 komunální odpad, musí se nově registrovat

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANSKO – S ohledem na účinnost novely zákona o místních poplatcích (od 1. ledna 2022), která reaguje na již dříve provedenou změnu v zákoně o odpadech, byla obcím uložena také povinnost změny způsobu zpoplatnění za sběr, odvoz a ukládání směsného, tedy nevytříděného domovního odpadu. Každý plátce je tak nově povinen ve stanovené lhůtě podat tzv. Ohlášení poplatkového subjektu, kterým si sjednává objednávku svozů na rok 2022.

Registraci podléhá fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště, nebo vlastník věci nemovité, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Zpoplatněny jsou nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města Sedlčany (včetně osad). V případě společenství vlastníků jednotek a poplatníků v bytových domech podléhá registraci a následné poplatkové povinnosti zmocněná osoba, která vybírá poplatek za ostatní plátce.

Přijímání „Ohlášení poplatkové povinnosti“ resp. registrace plátců probíhá vždy každé pondělí, úterý a středu, v úředních hodinách Městského úřadu Sedlčany až do 15. ledna. „V posledním týdnu plnění ohlašovací povinnosti, tedy od 10. do 14. ledna 2022 a vzhledem k tomu, že 15. ledna 2022 je sobota, tak i v pondělí 17. ledna 2022 budou řádně podaná Ohlášení přijímána,“ uvádí webové stránky města a dodává, že každý si při tom může vybrat některou z variant svozu.

Jedná se zatím jen o ohlašovací povinnost, neboť jak je uvedeno ve vyhlášce města č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak poplatek se bude platit od roku 2022 zpětně ve dvou splátkách. Za období od 1. ledna do 30. června nejpozději do 15. července a za období od 1. července do 31. prosince až do 15. ledna následujícího roku. Přičemž sazba poplatku činí 0,47 Kč za jeden litr objemu svozové nádoby.

Ohlašovací formulář poplatkového subjektu TKO 2022

Zdroj: Město Sedlčany
Ilustrační foto: pixabay.com