Vyjádření středočeského KÚ ke zrušení stavebního povolení přeložky silnice I/3

REGION – Ministerstvo dopravy ČR jako správně nadřízený orgán zrušil povolení stavby „I/3 Olbramovice, přeložka“, které předtím vydal Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) jako speciální stavební úřad v rámci výkonu přenesené působnosti. Rozhodnutím ministerstva se věc vrací krajskému úřadu k novému projednání. Přitom pro kraj je přeložka s ohledem na návaznost na výstavbu dálnice D3 dlouhodobou prioritou.

„Krajský úřad vydá na základě připomínek ministerstva v nejkratší možné době, maximálně do tří až čtyř měsíců, nové rozhodnutí. V žádném případě by tak tedy neměl být ohrožen původní termín zahájení stavby obchvatu Olbramovic,“ říká vedoucí Odboru dopravy KÚSK Bc. Zdeněk Škaloud. Ten připomněl, že Investorem přeložky silnice I/3 v Olbramovicích však není Středočeský kraj, ale, podobně jako u všech silnic první třídy, je jím Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„S námitkami zmiňovanými v rozhodnutí ministerstva se vypořádáme. Často vycházejí od podnikatelů. Například společnost Davo Car podala 22 námitek. V médiích zmiňovaná Imoba však podala jen jednu, která se navíc týkala jen měření hluku, se kterým se stejně počítalo s ohledem na hygienické normy,“ upřesnil dále vedoucí Odboru dopravy KÚSK Zdeněk Škaloud.

„Zásadně odmítáme jakýkoliv politický vliv. Spekulace o něm opět vyplývají z hrubé neznalosti správního řízení. V tomto případě věc řeší speciální stavební úřad pro dopravní stavby v rámci Odboru dopravy Krajského úřadu. Rozhodování je proto zcela nezávislé na krajské samosprávě, tedy jak na hejtmance, tak na ostatních členech krajské rady, kteří na tyto procesy nemají žádný vliv,“ zdůraznil zároveň ředitel KÚSK JUDr. Jiří Holub.

Autor/zdroj: Středočeský kraj