Oslava Valentýna není lidmi v Česku považována za tradiční svátek

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 9 roků, 9 měsíců a 7 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

ČESKO – Svátek svatého Valentýna, který připadá na 14. února  není tradiční český svátek, ale jen dobře načasovaný marketingový tah importovaný ze zahraničí, míní téměř 90 procent Čechů. Dokazují to výsledky průzkumu agentury Sanep, kterého se v období od 7. do 11. února zúčastnilo 14 702 dotázaných ve věkové kategorii  17-69 let. Vyloženě za zbytečný pak považuje svátek svatého Valentýna 8,2 procent dotázaných.

Pouze 9,4 procent dotázaných svátek svatého Valentýna vnímá jako skutečný svátek lásky, přesto jej bude slavit či někoho obdaruje souhrnem 33,8% dotázaných. To je podle společnosti SANEP velký úspěch vzhledem k tomu, že řada dalších převzatých svátků se neuchytila u Čechů vůbec nebo jen minimálně.

Podle názoru 61% dotázaných pak představuje svátek svatého Valentýna coby svátek zamilovaných marketingový záměr obchodníků, což lze potvrdit řadou reklam na všemožné druhy zboží a služeb, které v období tohoto svátku všech zamilovaných zaplavují média a obchody.

Souhrnem lze říci, že svátek svatého Valentýna i přes jeho dvacetiletou existenci stále nelze považovat za zdomácnělou součást české kultury. Přesto je však nutné vnímat jeho zjevně narůstající oblibu, a to jak u zamilovaných párů, tak především u obchodníků.