Práce na stavbě přestupního terminálu mají svůj přesný harmonogram

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 8 měsíců a 29 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Výstavbě nového autobusového nádraží v Sedlčanech už nic nebrání. Dodavatelem akce s oficiálním názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ je Sdružení Sedlčany terminál, které od města už v závěru minulého roku dostalo návrh smlouvy o dílo a tu podepsalo. Následně byl na začátku tohoto roku ještě zpracován dodatek této smlouvy, který upřesňuje termíny zahájení a dokončení stavby. Výstavba nového autobusového nádraží tak vypukne začátkem února předáním staveniště a nejzazším termínem dokončení a předání je konec října letošního roku.

Ještě dříve, než začne výstavba přestupního terminálu, musí se do pondělí 4. února nástupní zastávky autobusů přestěhovat do Zberazské ulice. Pak už autobusové nádraží obsadí stavební firmy a pracovat budou podle přesného harmonogramu tak, aby byly všechny termíny dodrženy. Podle harmonogramu prací dodavatel výstavbu zahájí inženýrskými sítěmi, jako jsou například přípojky vody, elektřiny, slaboproudých rozvodů, splaškové a dešťové kanalizace včetně nádrže na dešťovou vodu, ale také nezbytným osazením odlučovače ropných látek. Zároveň bude vybouráním plochy a zemními pracemi zahájena výstavba vlastní budovy dopravního terminálu.

Dokončeny podle harmonogramu mají být všechny inženýrské sítě do poloviny dubna, výstavba budovy terminálu má termín dokončení do začátku srpna. S očekávajícím příchodem teplejšího počasí v polovině března se podle harmonogramu začne pracovat také na výstavbě komunikací, zastřešení nástupišť má trvat od začátku července necelý měsíc. V druhé polovině srpna dostane plocha nádraží nové živičné povrchy, dopravní značení a také veřejné osvětlení. V posledních dvou týdnech pak dojde na finální dokončovací práce a též na sadové úpravy včetně výsadby vzrostlých stromů.