Počet obyvatel města pravděpodobně už letos klesne pod hranici sedmi tisíc

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 9 měsíců a 6 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak i v jednotlivých obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2019 v městě Sedlčany, včetně devíti přidružených osad, celkem 7.044 obyvatel. To je o 64 méně jak ke stejnému datu roku 2018 a přibližně o tisícovku méně než v roce 1991. Z nejnovějších demografických údajů lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2019 žilo v Sedlčanech 2.895 mužů, 3.259 žen a 890 dětí mladších patnácti let.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan trvá už téměř 30 let a pokud ho „něco“ nezastaví, tak pravděpodobně už letos spadne pod sedm tisíc. Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (*). V té době však k Sedlčanům patřily nynější samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze dále vyčíst, že roce 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo jen 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst na 5.462 obyvatel (rok 1970) a posléze až na historickou osmitisícovou hranici.

Podle stejných údajů Ministerstva vnitra k 1. lednu 2019 je v regionu celkem šest obcí, jejichž počet obyvatel přesahuje jednu tisícovku. Kromě již zmiňovaných sedmitisícových Sedlčan žilo k výše uvedenému datu ve městě Sedlec-Prčice 2.827 obyvatel a v městě Krásná Hora nad Vltavou 1.087 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu jsou na počet obyvatel největší Petrovice (1.337 obyvatel), následovány Kosovou Horou (1.326 obyvatel) a Dublovicemi s 1.060 obyvateli. Vysoký Chlumec, který jako jediný na Sedlčansku má status městyse, čítal k 1. lednu letošního roku 822 obyvatel.

(*) údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech