Občané se letos mohou aktivně zapojit do procesu společného plánování

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 7 měsíců a 7 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Jednou z zcela nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je letos prvně tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků města Sedlčan. Při projednávání navrhovaných projektů dochází k setkávání a spolupráci více generací, různých zájmových skupin obyvatel města.

Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak aktivně letos poprvé zapojují do procesu společného plánování. V rámci takzvaného participativního rozpočtu tak budou moci obyvatelé Sedlčan sami rozhodnout o tom, jakým způsobem zvelebí svoje město. V městské kase je na projekty občanů v letošním roce vyčleněna částka jednoho milionu korun. Tu získají autoři nejúspěšnějších projektů z řad veřejnosti, které si sami navrhnou.

„Projekt se může týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou ve vlastnictví města Sedlčany a současně v jeho správě. Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. Náklady na jeden projekt mohou v maximální výši dosáhnou čtvrt milionu korun. Veřejné projednávání projektů proběhne 13. května, na hlasování budou mít občané čas do 31. května. Realizace projektu pak proběhne v době od června do prosince letošního roku,“ uvádí mimo jiné Město Sedlčany ve zveřejněných pravidlech pro předkladatele projektů.

Autor/zdroj: město Sedlčany