Město zvažuje rekonstrukci koupaliště

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 5 roků, 9 měsíců a 3 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Vybudovaní krytého plaveckého bazénu ve městě nepřipadá pro svoji finanční náročnost v úvahu, proto se zastupitelé vracejí k myšlence zrekonstruovat původní koupaliště.  Kdysi v letních měsících obyvateli i návštěvníky města hojně vyhledávané sedlčanské koupaliště je totiž už dvě desetiletí uzavřené z důvodu zcela prostého: v lokalitě stále chybí dostatečný zdroj kvalitní vody. Všechno je zatím ve stádiu úvah, záleží na tom, jak dopadne městem zadaná studie na tuto rekonstrukci a jak dalece by bylo město schopno de facto vybudování nového moderního koupaliště ufinancovat. Vodu pro koupaliště má dodat nově budovaný přivaděč vody ze Želivky. Poslední studie, která údajně byla na rekonstrukci původního, rozměry atypického bazénu koupaliště zpracovaná v polovině devadesátých let, hovořila o částce souměřitelné s výstavbou krytého plaveckého bazénu.

„Studie má být hotova do konce ledna, poté budeme co se týká rekonstrukce koupaliště moudřejší a uvidíme co dál. Bude-li plánovaná cena rekonstrukce finančně přijatelná, teprve pak bychom zadali vypracování projektové dokumentace. Finanční náklady na opravu areálu koupaliště určitě nebudou v jednotkách milionů korun, ale v desítkách,“ řekl místostarosta města Ing. Miroslav Hölzel. Prakticky by bylo nutné nejdříve starý kamenino-betonový bazén vybagrovat, dovést do těchto míst vodovodní potrubí s pitnou vodou a akci mít finančně pokrytou. Teprve pak by bylo možné začít s výstavbou úplně nového venkovního koupaliště s bazény a dalším potřebným zázemím.

Sedlčanské přírodní koupaliště s původně kamenným bazénem bylo vybudováno místními občany na začátku čtyřicátých let minulého století v klidové oblasti na severovýchodním okraji města. První záznamy o jeho výstavbě pocházejí z roku 1939 kdy velikost bazénu (asi 70 x 30 metrů) byla plánována přibližně pro 500 osob. Jako zdroj vody koupaliště využívalo potůček s tehdy poměrně velkým průtokem  tekoucí od osady Vítěž do potoku Mastník. Rozsáhlé budování meliorací v sedmdesátých létech zavinilo omezení průtoku a v horkých letních dnech pak téměř jeho vysychání. To často vedlo především v době školních prázdnin a dovolených k uzavírání koupaliště z důvodů nedostatku kvalitní vody v bazénu. V osmdesátých létech byla městem nad areálem vybudována další studna, ale ani ta nedokázala plně pokrýt potřebu vody. Definitivně bylo koupaliště pro veřejnost uzavřeno v první polovině devadesátých let, od té doby slouží celý areál příznivcům Petrova cechu, nádrž bazénu pak jako chovný rybník.