Město má hotový návrh rozpočtu na rok 2019, schválit ho musí ještě zastupitelé

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 7 měsíců a 8 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Město podobně jako vždy v posledních létech, tak i letos hospodaří první dva měsíce roku 2019 podle pravidel rozpočtového provizoria. To by se mělo změnit až koncem února, kdy sedlčanští zastupitelé budou na svém prvním veřejném zasedání v roce 2019 projednávat a poté i schvalovat definitivní podobu městského rozpočtu na tento rok. Rozpočet města Sedlčan v té podobě, kterou předloží zastupitelům městská rada, má být opět vyrovnaný. Celkové částky podle tohoto návrhu dosahují na příjmové i výdajové stránce hodnoty necelých 277 milionů korun.

Nejvyšší položkou na příjmové stránce sedlčanského městského rozpočtu jsou daňové výnosy. Ty činí na příjmové straně rozpočtu víc jak 127 milionů korun. Nezanedbatelnou příjmovou položkou jsou dotace především na výkon státní správy. Stejně tak i různé poplatky, jako např. poplatky za užívání veřejných prostranství, správní poplatky nebo poplatky za komunální odpad či psy. Téměř sedm milionů korun by měl do městského rozpočtu přinést prodej bytového fondu, dalších víc jak třináct milionů různé nájmy a pronájmy majetku města. V příjmové části rozpočtu figuruje i investiční úvěr 61 milionů korun, nutný pro úhradu modernizace přestupního terminálu. Ten se však ze dvou třetin městu vrátí po dokončení akce.

Totožných 277 milionů korun se objevuje i na výdajové stránce rozpočtu. Téměř 180 milionů korun „spolknou“ výdaje na tzv. služby obyvatelstvu. Mezi ně patří příspěvky školským a předškolským zařízením, příspěvky na činnost kulturního domu, knihovny či muzea, příspěvky na tělovýchovu, bydlení a komunální služby. Největšími investičními akcemi města jsou modernizace přestupního terminálu (61 mil.), vybudování inženýrských sítí v lokalitě U Háječku (8,3 mil.) a položení umělého povrchu běžeckých drah a sektorů na stadionu Taverny (17,2 mil.). V rozpočtu je i počítáno s úhradou za rozšíření sjezdu u mostu z Nádražní ulici do ulice Pod Potoky (1,8 mil.), stejně tak přístavba 2. ZŠ včetně vybavení (9,3 mil.). Milion korun v rozpočtu je rezervován na investice, které navrhnou sami obyvatelé města.

Návrh rozpočtu 2019 příjmy

Návrh rozpočtu 2019 – výdaje