Květnou nedělí začíná Pašijový týden, blíží se oslava svátků Velikonoc

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 6 měsíců a 4 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

REGION – Pomalu končí předvelikonoční šestitýdenní, blíží se oslava svátků Velikonoc. Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenní postní dobou, která začíná Popeleční středou po masopustním úterý a končí poslední, šestou postní nedělí před Velikonocemi – Květnou. Ta letos připadá na 14. dubna. Začátek bohoslužeb o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Název Květná dostala neděle podle svěcení kočiček a vrbových proutků v kostelích. Věřilo se, že posvěcené kočičky, když se celé polkly, pomáhaly proti zimnici a bolení v krku.

Květná neděle zahájí v liturgickém křesťanském roce pašijový týden, což je čtení z Nového zákona o umučení Krista. Také každý den následujícího týdne má své pojmenování: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod Velikonoční. Celé období zakončuje Velikonoční pondělí spojené s tradiční pomlázkou. V tomto případě se částečně jedná o pohanský zvyk – šmigrustu, ve starých dobách mládenci pletenou pomlázku neznali, na vyšlehání děvčat používali karabáč.