Kvalita vody v přehradách dál zůstává na jedničce, teplota vody šla nahoru

REGION – Tento týden provedli hygienici již druhou plánovaná kontrolu koupališť ve volné přírodě spojenou s odběrem vzorků koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách. Již při vlastních kontrolách přímo při odběrech bylo viditelné, že vody neobsahují větší množství fytoplanktonu, který by se negativně projevil v průhlednosti. Dobré vizuální hodnocení bylo potvrzeno i při dodání laboratorních rozborů, podle kterých se pak zpracovává konečné hodnocení kvality vody. Oproti výsledkům rozborů provedených před 14 dny se sice mírně zvýšil obsah sinic, který se však v kvalitě vody nijak zásadně neprojevil.

„Na některých lokalitách se již objevily sinice, jejich počty jsou však zanedbatelné a na kvalitě vody se tento fakt nijak zásadně neprojevil. Vzhledem k extrémně teplému a slunečnému počasí je rozvoj fytoplanktonu vč. sinic přirozený. Nicméně na všech monitorovaných lokalitách včetně hlavních rekreačních oblastí ve Středočeském kraji – přehradních nádrží Orlík a Slapy, je kvalita vody výborná a je hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání,“ uvádí aktuální zpráva středočeských hygieniků.

Pravidelně hygieniky kontrolovanými koupacími místy jsou na Slapské přehradní nádrži Měřín, Nová Rabyně, Stará a Nová Živohošť, Žďáň a Županovice. Na Orlické přehradní nádrži středočeští hygienici kontrolují kvalitu vody v lokalitách Lavičky, Popelíky, Trhovky a Podskalí. Zajímavý je i údaj o teplotě vody v těchto dvou přehradních nádržích. Díky nebývale teplému a slunečnému počasí se teplota vody za poslední dva týdny na vodních dílech zvýšila. V některých lokalitách jak na Orlíku, tak také na Slapech může být až kolem 20 °C.