Dosažená dohoda o složení nové Rady města Sedlčan kopíruje výsledky voleb

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 21 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Ve středu 31. října proběhne v KDJS ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Hlavními body programu bude volba starosty, místostarostů města a také členů rady města. Samotnému ustavujícímu zasedání předcházela v Sedlčanech řada dohadovacích schůzek, a to především dvou stran, které získaly v komunálních volbách shodně sedm mandátů. Podle posledních informací k dohodě mezi ODS a STANem v minulém týdnu došlo, složení nové rady města má podle této dohody kopírovat výsledky voleb.

V navrhované podobě by rada města měla sestávat ze tří zastupitelů ODS a stejného počtu zastupitelů strany STAN. Sedmé místo v radě města má podle dohody připadnout zastupiteli z řad SNKS. Novinkou, oproti předchozím volebním obdobím, mají být podle této dohody dva uvolnění místostarostové. Ti, podobně jako nový starosta města, se automaticky stávají členy rady města. Definitivní podoba složení rady města, včetně konkrétních jmen na jednotlivých postech, bude známa až po středečním ustavujícím zasedání a tajném hlasování všech jednadvaceti zastupitelů města Sedlčan.