‚Na svatého Řehoře letí čáp přes moře‘. Neletí, na vině je změna kalendáře

 

REGION – Úterní 12. březen je spojen se svátkem Řehoře a známou pranostikou o čápovi letícím přes moře, orajícím sedlákovi a žábě s hubou dokořán. Podle teplot v posledních dnech by se zdálo, že lidová pranostika má pravdu, přesto je v tom malý háček. Ten souvisí s tím, že od roku 1582 používáme gregoriánský kalendář.

Řehořská pranostika, stejně jako další, totiž pochází ještě z dob juliánského kalendáře. V dnešní době je rozdíl mezi kalendářem juliánským a gregoriánským třináct dní. Svátek Řehoře by tak měl připadnout až na 25. března a v té době už většinou opravdu je možné na polích orající sedláky, či letící čápy zahlédnout.

Nejdřív se do Česka vracejí čápi, kteří nepodnikají dlouho cestu do Afriky a zimují v teplejších částech Evropy – tedy například v Bulharsku, na Blízkém východě, ve Španělsku nebo ve Francii. „Důvodem častějšího zimování mimo Afriku může být jednak globální oteplování (mírnější zimy) a také vyšší potravní nabídka v místech zimování. Někteří čápi už se dokonce rozhodli neodlétat na zimoviště vůbec a úspěšně přezimují i u nás,“ uvádí web Čapí hnízda.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!