Vyhledat lékaře pomůže seznam ČLK

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 5 roků, 6 měsíců a 7 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

REDAKCE – Česká lékařská komora (ČLK) spustila v polovině listopadu veřejný seznam registrovaných lékařů, díky kterému si pacienti budou moci vyhledat lékaře podle odbornosti, jména nebo regionu. ČLK v současné době registruje kolem padesáti tisíc lékařů, ti všichni jsou uvedeni v tomto seznamu. Registr obsahuje jednak ty informace, které přímo garantuje Česká lékařská komora, a dále pak informace, které poskytují do registru sami lékaři.

„Hledáte lékaře určité odbornosti v daném regionu? Potřebujete zjistit, kde pracuje a jaké ordinační hodiny má? Sháníte kontakt na svého lékaře? Chcete si ověřit, zda má lékař smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou? Chcete zjistit ceny nadstandardních výkonů poskytovaných vaším lékařem? Kde zjistíte, zda se váš lékař trvale vzdělává? Nebo si chcete jen ověřit kvalifikaci vybraného lékaře? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď na www.lkcr.cz v rubrice Seznam registrovaných lékařů,“ uvádí tisková zpráva ČLK, poskytnutá novinářům na středeční tiskové konferenci.

Česká lékařská komora spravuje registr všech lékařů pracujících na území ČR na základě zákona. Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování.  Tento Seznam obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání. Osobní údaje o lékařích jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. „V Seznamu lékařů naleznete i kontakt na pracoviště lékaře, ordinační hodiny, seznam smluvních zdravotních pojišťoven, ceník nadstandardních výkonů, odkaz na webové stránky daného lékaře či zdravotnického zařízení a další užitečné informace. Za správnost těchto údajů zodpovídá daný lékař. Lékaře můžete vyhledávat podle jména nebo podle odbornosti  po jednotlivých okresech,“ dodává tisková zpráva ČLK.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------