Na vodáky čeká již 31. ročník tradičního velikonočního splutí Mastníku

 

SEDLČANY – Potok Mastník není na pohled ničím výjimečný, jedná se o vodní tok, jakých jsou v Česku desítky. Přesto každoročně se na jeho velikonoční splutí těší množství zkušených i nezkušených vodáků. Z původní recesistické akce několika skalních vodáků se postupem času stala tradice, vždyť letos se koná už XXXI. ročník velikonočního splutí Mastníku. Ke splutí se z Mastníku využívá jeho poslední třetina, celková délka potoka od prameniště u Střezimíře až po vlití do Vltavy je necelých 50 kilometrů.

Start u mostu v Nádražní ulici – archivní foto: Ladislav Havel

Potok Mastník je při normálním stavu hladiny pro vodáky běžně nesplavný. V průměru se výška hladiny pohybuje pod sedlčanským jezem kolem 30 cm, při průtoku necelého jednoho krychlového metru vody za sekundu. K tomu aby se mohlo splutí Mastníku vůbec konat, je nutné upouštět zvýšené množství vody z přehrady na Sedleckém potoku. Ten tvoří levý přítok Mastníku a vlévá se do něj přímo na okraji Sedlčan. Kolik vody během několika málo hodin ze sedlčanské přehrady do Mastníku přiteče není každoročně dopředu jisté, vždy záleží na momentální výšce hladiny přehradní nádrže.

Splutí jezu v Sedlčanech – archivní foto: Ladislav Havel

Start XXXI. ročníku velikonočního splutí Mastníku naplánovali pořadatelé na neděli 21. dubna tradičně od rozpadajícího se jezu pod mostem v Nádražní ulici. Lodě vyplouvají na asi desetikilometrovou trasu mezi devátou až jedenáctou hodinou, cíl akce je v Radíči. Po cestě se potok zakusuje do divoké přírody, koryto lemují kamenité stráně, skalní masivy a ostrohy. Na posádky plavidel čekají divácky oblíbené sjezdy jezů v Sedlčanech, Sestrouni, podjezd můstku u Kotliny a zarostlý Podolský jez v Osečanech. Tady na posádky lodí a netradičních plavidel, kromě dost špatně sjízdného jezu, čekají také na pravém břehu stánky s lákavým občerstvením.

Můstek u Sedlčanské kotliny – archivní foto: Ladislav Havel

Od Osečan se už mohou posádky nechat unášet pravidelnými malými peřejemi a tokem až k závěrečné kaskádě tvořené kameny bývalého jezu před cílem v Radíči. V prvních ročnících pokračovalo Velikonoční splutí Mastníku od Radíče dalšími pěti kilometry až do původního cíle u osady zvané Kasárna. Vodáci měli dříve možnost se kochat patrně nejkrásnějším úsekem potoku Mastník, který v těchto místech tvoří výrazný zákrut na jehož ostrohu nad ním leží zřícenina hradu Kozí hřbet ze 14. století. Tady, na začátku asi čtyři kilometry dlouhého úzkého zálivu se potok Mastník mísí už s vodami řeky Vltavy.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!