Foto: Na stavbě moderního přestupního terminálu se pracuje i o víkendech

SEDLČANY – Od zahájení výstavby přestupního terminálu uběhlo něco málo přes šest týdnů a na staveništi už stojí základová betonová deska odbavovací haly a betonové patky pro sloupy budoucích zastřešených nástupišť. Dokončena je splašková a dešťová kanalizace, přípojka pitné vody, nataženy kabely elektro rozvodů a veřejného osvětlení.

V zemi už je napevno osazena také nádrž na dešťovou vodu a nezbytná nádrž odlučovače ropných produktů. Brzy už začnou nákladní automobily navážet na vybagrovanou plochu kamenné podloží pro výstavbu komunikací. Následně začne osazením konstrukcí výstavba odbavovací haly.