Práce na stavbě přestupního terminálu probíhají přesně podle harmonogramu

 

SEDLČANY – V úterý 5. března se konal na akci „Modernizace přestupního terminálu“ kontrolní den. Výsledkem je pozitivní zjištění, že probíhající práce jsou plněny dle odsouhlaseného harmonogramu prací. Momentálně probíhá realizace vodovodní přípojky v Růžové ulici a výstavba dešťové kanalizace v ulici Pod Potoky.

„V předstihu došlo k provedení výkopu pro osazení dešťové nádrže. Byly vybetonovány základové konstrukce pro budovu terminálu a zastřešení nástupišť. Pokračují zemní práce v rámci bourání skladebných vrstev původní komunikace a pro nové podloží komunikace. Za únor byly realizovány práce v objemu přes pět milionů korun,“ uvádí zpráva sedlčanské radnice.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!