Zastupitelé se sejdou k jednání, jedním z bodů bude rozpočet na rok 2019

 

SEDLČANY – V pondělí 25. února od 17 hodin proběhne ve společenském sále kulturního domu letošní první veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Na programu bude mít hned v úvodu informace o výsledcích hospodaření města za loňský rok a především pak návrh rozpočtu města na rok letošní. Ten byl začátkem února dopředu předjednán na pracovní schůzce členů zastupitelstva a k návrhu rozpočtu nezazněly žádné zásadní výhrady.

Dalšími body veřejného zasedání bude jednání o žádosti na poskytnutí dotace na rekonstrukci ulic Víta Nejedlého a Petra Bezruče. Dále je na programu schválení žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce LA stadionu Taverny. Zastupitelé se dále budou zabývat poskytnutím daru HZS na nákup přenosné lafetové proudnice. Program jednání počítá také s projednáním zřízení trvalého trhového místa. Závěrečným bodem jednání zastupitelů pak bude veřejná diskuze.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!