Při akci se policisté kromě vozidel také zaměřili na chodce a cyklisty

 

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeští policisté se minulý týden zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na viditelnost chodců a cyklistů. Do této akce bylo nasazeno celkem 314 policistů, kteří svou pozornost věnovali výše uvedeným cílovým skupinám s cílem upozornit na nutnost využití reflexních prvků v dopravě a s tím spojené snížení rizika jejich přehlédnutí v silničním provozu řidiči osobních a nákladních vozidel.

„Při této akci bylo v rámci kraje zkontrolováno celkem 1749 vozidel a desítky chodců a cyklistů. U řidičů bylo zjištěno celkem 274 přestupků, sedmnáct přestupků u chodců a deset přestupků u cyklistů. Z toho třicet řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, šest řidičů bylo pod vlivem návykové látky, dvanáct řidičů nepoužilo při jízdě bezpečnostní pásy a u 61 vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav. Akce podobného charakteru budou realizovány i nadále s cílem co nejvíce snížit rizika střetů chodců a cyklistů ostatními řidiči,“ uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Policisté při kontrolách chodcům a cyklistům rozdávali reflexní pásky a upozorňovali na používání retroreflexních prvků nejen při pohybu mimo obec, což jim ukládá zákon, ale i na ostatních místech, kde jejich použití rozhodně není zbytečné. Toto zdánlivě nepatrné preventivní opatření může člověku třeba i zachránit život. Takto označený chodec nebo cyklista se pro ostatní účastníky silničního provozu stává viditelným na podstatně delší vzdálenost. Díky tomu mohou řidiči včas zareagovat a zabránit případnému střetu.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!