U mostu v Nádražní ulici začaly stavební práce na rozšíření sjezdu z křižovatky

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 6 měsíců a 13 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – V souvislosti s brzkým zahájením výstavby přestupního terminálu začaly stavební práce na rozšíření sjezdu z Nádražní ulice směrem do ulice Pod Potoky. Rozšířením křižovatky přibližně o jednu třetinu současné šířky dojde ke zlepšení průjezdu autobusů, včetně umožnění průjezdu kloubových autobusů. Zlepšení průjezdu se docílí vybudováním a úpravou opěrné zdi a rozšířením vjezdu k autobusovému nádraží. Upravovaný úsek příjezdové komunikace do ulice Pod Potoky má celkovou délku 88 metrů a momentálně se provádějí demoliční práce části stávající opěrné zdi.

 

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!