Město Sedlčany má po 28 létech nového jak starostu, tak i místostarostu

 

SEDLČANY – Nově zvolené Zastupitelstvo města Sedlčany na svém ustavujícím zasedání zvolilo vedení města a členy Rady města. Následně pak zastupitelé volili předsedy finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvem města Sedlčany, jehož 31. října přerušená schůze pokračovala v pondělí 12. listopadu, byl zvolen za starostu dosavadní místostarosta Miroslav Hölzel (ODS), novým místostarostou města se stal Zdeněk Šimeček ml. (ODS).

Ustavující zasedání Zastupitelstva – foto: Ladislav Havel

V Radě města dále usedne Josef Soukup (STAN), Jiří Burian (ODS), František Hodys (ODS), Karel Marek (ODS) a Martin Havel (SNKS). Předsedou finančního výboru byl zastupiteli znovu zvolen František Hodys (ODS), jedinou navrženou kandidátkou na post předsedkyně kontrolního výboru byla Blanka Vilasová (STAN). Nadpoloviční počet hlasů pro vykonávání této funkce ale od zastupitelů nezískala. Pro druhé kolo byl nominován Pavel Švagr (ČSSD) a ten byl zvolen.

V případě voleb starosty, místostarosty a dalších pěti členů Rady města zafungovala koaliční dohoda, když jak starosta Miroslav Hölzel, tak i místostarosta Zdeněk Šimeček ml. dostali v tajné volbě 12 hlasů. Stejně tak tomu bylo i při volbě Rady města u Jiřího Buriana, Františka Hodyse, Karla Marka a Martina Havla. Naopak Josefa Soukupa volila většina všech zastupitelů (18 hlasů).