II. díl ustavujícího jednání zastupitelů je na programu v pondělí 12. listopadu

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 6 měsíců a 22 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Přerušené ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bude mít své pokračování v pondělí 12. listopadu od 17 hodin ve společenském sále kulturního domu. První část zasedání se konala ve středu 31. října a byla přibližně po hodině jednání z důvodu nově zjištěných skutečností zastupiteli přerušena.

Na programu tohoto II. dílu ustavujícího jednání má být určení počtu místostarostů, určení způsobu voleb a určení, které funkce budou zvolení členové zastupitelstva vykonávat dlouhodobě uvolnění. Následně pak dojde na volbu starosty, volbu místostarosty a volbu zbylých členů Rady města Sedlčan.

Poté by zastupitelé (podle programu zasedání) měli zřídit nový finanční a kontrolní výbor a určit předsedy a počty členů těchto výborů. Dále budou projednány měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, na závěr proběhne diskuse členů zastupitelstva města a diskuse občanů.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!