Období tradičních výlovů rybníků je tu, v sobotu se lovil Prostřední Vrchotický

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 7 měsíců a 6 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLEC-PRČICE – S tím, jak pomalu mizí listí ze stromů a slunce se schovává za mraky, ke slovu se dostávají výlovy ryb z regionálních rybníků. A tak v sobotu 20. října například v Dublovicích místní hasiči lovili rybník Návesník a na druhé straně regionu společnost Forest-Fish zase lovila ryby z Prostředního Vrchotického rybníka. Na obou místech byly výlovy spojeny s prodejem živých ryb a nabídkou rybího i jiného občerstvení. Ve Vrchoticích navíc s kapelou Hošna Band.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!