V ulicích města se už brzy objeví sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 8 měsíců a 15 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Město hodlá od příštího roku začít se sběrem použitého oleje a jedlého tuku včetně sádla. Sloužit by k tomu měly speciálně označené nádoby umístěné u současných míst sběru druhových surovin. Občané by tak použitý olej či tuk měli doma slévat do zvláštních uzavíratelných plastových lahví a ty následně odkládat do sběrných nádob s dvojitým dnem. Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina například v chemickém průmyslu, ve stavebnictví a všude tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!