Rekonstrukci silnice I/18 ze Sedlčan k Vojkovu zakončí oprava úseků 4 a 8

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 9 měsíců a 11 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Podle harmonogramu prací na rekonstrukci silnice I/18 v úseku od Sedlčan po Vojkov se od soboty 8. září uzavřou pravé jízdní pruhy úseků čtyři a osm. Z detailního pohledu do mapy to znamená, že se uzavřou jízdní pruhy staničení silnice 49,865 – 50,665 a dále staničení 53,165 – 53,865. Opravy pravých jízdních pruhů těchto dvou úseků potrvají do 1. října. Poté v době od 2. do 25. října dojde na uzavření levých jízdních pruhů výše uvedených úseků. V závěru pak dodavatelská firma zrekonstruuje i křižovatku u Vojkova.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

V prvním případě se jedná o 800 metrů dlouhý úsek začínající u odbočky do Kosovy Hory a končící u již kompletně opraveného úseku silnice I/18 u křižovatky směrem na Lovčice. V druhém případě pak o 700 metrů dlouhý úsek navazující na opravený rovný úsek sedm u křižovatky na Vyšatoly a Kosovu Horu a končící křižovatkou u Vojkova. Objízdná trasa po dobu opravy pravých jízdních pruhu výše uvedených úseků povede po levých jízdních pruzích uvedených úseků silnice I/18.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

To samé se týká závěrečné etapy, kdy od 2. října dojde na opravu levých jízdních pruhů zmiňovaných úseků čtyři a osm. V tomto případě motoristé budou jezdit po nově zrekonstruovaných levých pruzích uvedených úseků. Provoz v těchto opravovaných úsecích bude opět řízen semafory a veden kyvadlově. Rychlost bude značkami postupně omezena na 60 km v hodině a samozřejmě v opravovaných úsecích bude platit zákaz předjíždění.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

V závěru osmé etapy rekonstrukce silnice I/18 pak dojde přibližně na dvoudenní úplné uzavření padesátimetrového úseku křižovatky silnice č. I/18 se silnicemi III/11442 a III/12145 u Vojkova. Po dobu uzavření této křižovatky povedou objízdné trasy po silnicích a místních komunikacích přes katastry obcí Kosova Hora, Štětkovice a Vojkov.

Objízdné trasy – kliknutím na obrázek se mapa zvětší

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!