V úterý 4. září započal v kraji cvičný blackout, domácností se nijak nedotkne

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 8 měsíců a 22 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

STŘEDNÍ ČECHY – V úterý 4. září vypuklo celokrajské cvičení „Blackout 2018“. Do celokrajského cvičení, které je z hlediska svého rozsahu patří v dosavadní historii kraje k největším, jsou zapojeny složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace. Cvičení se odehrává na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu. Hejtmanka s předstihem zaslala představitelům obcí brožury, které připravila společnost ČEZ Distribuce, a. s., obsahující potřebné informace o postupu při mimořádných událostech a tipy, jak se na případné bezproudí připravit.

„Cílem taktického cvičení je prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Elektrická energie ale vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje se tak nemusí ničeho obávat,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která je zároveň předsedkyní Bezpečností rady kraje. Scénář připravovaného taktického dvoudenního cvičení připravil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

„První den bude probíhat na několika místech současně podle jednotného scénáře, avšak v různé podobě. Zaměří se na procvičení strategického řízení řešení simulované krizové situace výpadku elektrického proudu a prověření platnosti scénářů a variant pro obnovu napájení včetně určení priorit pro zajištění zásobování elektřinou. V odpoledních hodinách a druhý den budou probíhat praktické ukázky připravenosti na výpadek elektrické energie u vybraných subjektů,“ přiblížil průběh cvičení plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Mezi praktické ukázky bude zařazena i problematika zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při simulované mimořádné situaci na Benešovsku. „Letošní extrémní sucha ukázala, že zásobování pitnou vodou nemusí být samozřejmost. Jsem proto rád, že při tomto cvičení si opět vyzkoušíme zajištění nouzového zásobování obyvatel vodou a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství budou vyškoleni zástupci obcí, aby uměli ovládat například mobilní úpravnu pitné vody,“ řekl Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Autor/zdroj: Středočeský kraj

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!