Parte podle GDPR… Vypadá to poměrně dost vtipně, ale legrace s tím nebude

GDPR, tedy General Data Protection Regulation je nařízení Evropské Unie, která si klade za cíl zvýšil ochranu osobních dat občanů v celé EU. V platnost vstoupí v pátek 25. května a kromě toho, že nově zavádí až likvidační pokuty, je to další z mnoha nesmyslných nápadů EU. Co je považováno v souvislosti s GDPR za osobní údaje?

To názorně ukazuje právě v titulku zmiňované parte podle GDPR. Tedy kromě jiného jméno a příjmení, věk, pohlaví, osobní a zdravotní stav, fotografický záznam a mnoho dalšího. Tedy prakticky téměř všechno, co se na běžném parte nyní nachází. Souhlas se zveřejněním těchto údajů, musí dát osobně a navíc vždy raději písemně jen ten člověk, o kterého se jedná – v tomto případě tedy nebožtík…