Skanzen Vysoký Chlumec návštěvníkům od letoška umožní volný pohyb v areálu

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 11 měsíců a 19 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

VYSOKÝ CHLUMEC – Skanzen Vysoký Chlumec zahájil tradiční akcí „Velikonoce ve skanzenu“ svou další návštěvnickou sezonu. Ta letošní se ponese ve znamení několika zásadních změn. Oproti dosavadním zvyklostem bude od letošního roku umožněn návštěvníkům volný (individuální) pohyb po areálu skanzenu bez průvodce, současně bude zachován systém komentovaných prohlídek. V nich mohou návštěvníci nadále s průvodcem navštívit interiéry obytných stavení z Arnoštovic, Obděnic a z Mašova, dále kovárnu z Počepic, vodní pilu (katr) z Dolní Sloupnice a vodní mlýn z Radešic.

„Konkrétně nový systém nabízí návštěvníkům individuální procházku areálem spojenou se vstupem do vybraných, zejména hospodářských, stavení (špýchary, stodoly, též chlévy obytných stavení). Tento způsob prohlídky nebude časově limitován. Vedle toho se bude moci návštěvník zúčastnit organizované prohlídky s průvodcem. Tato prohlídka v rozsahu cca 60 minut bude zahrnovat interiéry obytných stavení, pilu, mlýn a kovárnu. Obě varianty prohlídky lze kombinovat,“ uvádějí provozovatelé vysokochlumeckého areálu.