Fotbalový oddíl Tatranu zve na šibřinky, ty mají v Sedlčanech dlouhou tradici

 

SEDLČANY – Poslední únorová sobota patří v sedlčanském kulturním domě už tradičně sportovním šibřinkám. Podobně jako v předchozích létech je i letos 23. února pořádá fotbalový oddíl tělovýchovné jednoty Tatran Sedlčany. Hudební doprovod tanečním párům obstará ve společenském sále milevská rocková skupina Fantom. Na sobotních šibřinkách nebude ani letos chybět bohatá tombola a soutěže jak o nejlepší tři masky, tak i o masku nejpočetnější. Sportovní šibřinky mají v Sedlčanech původ v dřívějších sokolských šibřinkách, ty bývaly, podobně jako ty současné, vždy v maskách.

Tradičními místy pořádání sedlčanských sokolských šibřinek byla nejdříve samotná sokolovna, jejíž součástí byl tehdy i výčep. O něco později sál hostince U Karla IV v Sedlecké ulici, po vybudování nového hotelu Vltavan v 60. létech všechny jeho prostory. Nakonec po ukončení provozu hotelu v 90. létech a jeho následné privatizaci nově vzniklým subjektem získaly současné sportovní šibřinky azyl v kulturním domě. Podobně jako sedlčanské šibřinky měnily sály, tak podobně se měnily sportovní organizace, které je pořádaly. Až do roku 1948 to byl vždy Sokol, který byl v Sedlčanech založen v roce 1885.

Tatran pak vznikl jako jeho nástupce až po „vítězném“ únoru 1948, konkrétně v roce 1954. Nakonec i slovo šibřinky pochází z nápadu zakladatele Sokola Jindřicha Fugnera, který jako první uspořádal sokolský maškarní ples 25. února roku 1865 a nazval jej šibřinky. Bylo to prý na radu jeho přítele doktora a historika Miroslava Tyrše, jenž si tohoto v té době neužívaného slova náhodně všiml v Jungmannově slovníku. S velkou pravděpodobností však toto počeštělé slovo pochází z německého slova Schabernack, které v překladu znamená něco jako škodolibý žert či posměšný kousek.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!