Na kalendářní datum 11. 2. každoročně připadá Evropský den tísňové linky 112

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 11 měsíců a 8 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

REGION – V den, kde kalendářní datum vytvoří číslo 112, tedy 11. 2., slavíme Evropský den tísňové telefonní linky 112. Tísňové linky jsou určeny k oznámení mimořádných událostí, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek obyvatel nebo životní prostředí. O zavedení tohoto evropského dne se zasloužila Česká republika, když před devíti roky předsedala Evropské unii. Ačkoliv meziročně počet volání na tísňové linky v České republice klesá a lidé na číslo 112 již nevolají kvůli přesnému času, tak správný způsob oznamování mimořádných událostí je třeba obyvatelstvo stále ještě učit.

Toto telefonní číslo v současnosti slouží půl miliardě občanů členských států Evropské unie, dále občanům Černé Hory, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka a Islandu. Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky a to nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí. Za rok 2017 operátoři tísňových linky 112 odbavili v České republice 2 991 669 hovorů.

Tísňové hovory na číslo tísňového volání 112 i české číslo 150 jsou odbavovány ve 14 telefonních centrech umístěných v krajských sídlech HZS. Tato telefonní centra jsou v rámci ČR navzájem hlasově a datově propojena, takže jsou plně zastupitelná v případě přetížení, výpadku či technologických odstávek. Technologie telefonních center propojuje základní složky integrovaného záchranného systému (HZS ČR, Policii ČR a ZZS), což umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Software například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu.

Autor/zdroj: Nicole Zaoralová, tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR