Město má hotový návrh rozpočtu na rok 2018, schválit ho musí ještě zastupitelé

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 11 měsíců a 9 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Město podobně jako vždy v posledních létech, tak i letos hospodaří první dva měsíce roku 2018 podle pravidel rozpočtového provizoria. To by se mělo změnit až koncem února, kdy sedlčanští zastupitelé budou na svém prvním veřejném zasedání v roce 2018 projednávat a poté i schvalovat definitivní podobu městského rozpočtu na tento rok. Rozpočet města Sedlčan v té podobě, kterou předloží zastupitelům městská rada, má být opět vyrovnaný. Celkové částky podle tohoto návrhu dosahují na příjmové i výdajové stránce hodnoty mírně přes 198 milionů korun.

Nejvyšší položkou na příjmové stránce sedlčanského městského rozpočtu jsou daňové výnosy. Ty činí na příjmové straně rozpočtu víc jak 103 milionů korun. Nezanedbatelnou příjmovou položkou jsou dotace především na výkon státní správy. Stejně tak i různé poplatky, jako např. poplatky za užívání veřejných prostranství, správní poplatky nebo poplatky za komunální odpad či psy. Téměř pět milionů korun by měl do městského rozpočtu přinést prodej bytového fondu, dalších víc jak patnáct milionů různé nájmy a pronájmy majetku města.

Totožných 198 milionů korun se objevuje i na výdajové stránce rozpočtu. Víc jak 95 milionů korun „spolknou“ výdaje na tzv. služby obyvatelstvu. Mezi ně patří příspěvky školským a předškolským zařízením, příspěvky na činnost kulturního domu, knihovny či muzea, příspěvky na tělovýchovu, bydlení a komunální služby. Největšími investičními akcemi města má být vybudování inženýrských sítí v lokalitě U Háječku a položení umělého povrchu běžeckých drah a sektorů na stadionu Taverny. V rozpočtu je i počítáno s rozšířeným sjezdu u mostu z Nádražní ulici do ulice Pod Potoky, stejně tak s náklady na zpracování studie na možnou výstavbu krytého bazénu.