Kostel v Obděnicích nutně potřebuje opravu, obec na ni vyhlásila sbírku

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 10 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

PETROVICE – Obec Petrovice vyhlásila začátkem letošního roku veřejnou sbírku na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích. Po provedeném průzkumu bylo totiž zjištěno, že všechna zhlaví stropních trámů nad lodí kostela jsou napadena dřevokaznou houbou v uložení na obvodové zdi. Dále jsou dřevokaznou houbou napadeny některé trámy a prvky krovu. Houba také způsobuje částečnou deformaci krovu.

Obec momentálně připravuje projektovou dokumentaci na opravu. „Již nyní je ale zřejmě, že oprava bude velmi drahá. Z uvedených důvodů proto Obec Petrovice vyhlašuje veřejnou sbírku. Finanční prostředky na opravu kostela je možné poskytnout v podatelně Obecního úřadu v Petrovicích na sběrací listiny nebo bezhotovostně na zvláštní účet: 2595562369/0800,“ uvádí dokument Obecního úřadu Petrovice.

Kostel pochází z 12. století a je románského původu. V tomto slohu se dosud zachovalo zdivo lodi a věže a kruchta. Ve 14.–15. století byl kostel přestavěn a románskou okrouhlou apsidu nahradil gotický presbytář. Roku 1603 dal kostel důkladně opravit majitel panství Jakub Krčín, na což upomíná malovaný Krčínův erb na klenbě presbytáře. Současná podoba kostela je z let 1891–1893. V kostele je údajně pohřben Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.