Další průtahy, vyloučený vítěz tendru na přestupní terminál se odvolal

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 11 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Pokud se ještě před třemi týdny zdálo, že vlastnímu zahájení výstavby přestupního terminálu už nic nemůže stát v cestě, nyní to vypadá tak, že datum zahájení výstavby se znovu protáhne. Důvodem je odvolání se proti vyloučení vítěze výběrového řízení veřejné zakázky ze strany společnosti Chládek a Tintěra (CHT) se sídlem v Litoměřicích. Společnost CHT byla aktuálně dne 9. listopadu vyloučena z výběrového řízení z důvodu tzv. „mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC)“. Podstatou všeho je to, že se podle mínění CHT o žádnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná.

„Předmětná nabídková cena přitom není nepřiměřeně nízká, ale naopak odpovídá efektivnímu způsobu provádění staveních prací, které vede i k finančním úsporám města, při dosažení požadované kvality. Město tedy vydalo Rozhodnutí o vyloučení společnosti CHT ze zadávacího řízení v rozporu se zákonem za podmínek, které nepřipouští vyloučení společnosti CHT. Vyloučení není důvodné a nenaplňuje účel a smysl ZZVZ. Kromě toho Zadavatel svým postupem směřuje k jednoznačně nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky,“ uvedl v úvodu písemného vyjádření Pavel Stoulil, obchodní ředitel společnosti Chládek a Tintěra.

Naopak se podle jeho názoru jedná ze strany města o jednoznačně netransparentní, účelové a nehospodárné jednání. „Pokud bude město, tedy zadavatel, postupovat dle mého názoru i nadále v započatém netransparentním směru, v následujících měsících se opravdu realizovat nezačne, neboť naše společnost tuto věc zcela jistě předá na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ pokračoval Pavel Stoulil. Společnost CHT nabídla ve výběrovém řízení konečnou cenu ve výši 37.722.106,70 Kč bez DPH. Druhý účastník v pořadí „Sdružení sedlčanský terminál“ nabídl cenu o 6.206.653,30 Kč vyšší.

Zadavatel chtěl v rámci MNNC po společnosti CHT vysvětlit některé položky. „Zadavatel tedy město pouze označil některé položky, které jsou však z hlediska nabídkové ceny jako celku zcela minoritního charakteru (netvoří ani 8 % z celkové nabídkové ceny společnosti CHT), a společnost CHT je přesvědčena, že nemohou ovlivnit schopnost realizovat plnění Veřejné zakázky. Nehledě na to, že dle zákona zadavatel tedy město musí ve své žádosti provést jasný kvalifikovaný rozbor položek, které v zadavateli vyvolávají pochybnosti a v čem konkrétně spatřuje problém. Zadavatel tak neučinil,“ doplnil své výtky vůči vyloučení Pavel Stoulil.

„Nezákonnost postupu Zadavatele, resp. jím jmenované hodnotící komise však spočívá i v tom, že dle Oznámení o výběru hodnotící komise provedla opakované hodnocení nabídek bez hodnocení nabídky Stěžovatele dne 3. 11. 2017, tedy v době, kdy Stěžovatel nebyl vyloučen ze zadávacího řízení. Rozhodnutí bylo vydáno až dne 9. 11. 2017, a to na základě usnesení Rady Města Sedlčany ze dne 8. 11. 2017. Tento postup, kdy hodnotící komise dopředu předvídá jak dopadne posouzení Objasnění Stěžovatele a ještě před vyloučením Stěžovatele již s jeho nabídkou nepočítá, je značně netransparentní a nutně vyvolává dojem, že vyloučení Stěžovatele bylo naplánováno bez ohledu na jeho zdůvodnění MNNC,“ uzavírá ve svém vyjádření některé důvody odvolání se proti vyloučení Pavel Stoulil.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------