Výstavba terminálu je zase o krůček blíž. Pokud se ale někdo neodvolá…

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 6 měsíců a 6 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Termín zahájení výstavby dopravního terminálu se zase o kousek přiblížil. Pokud všechno půjde hladce, mohlo by město ještě před Vánocemi podepsat smlouvu s dodavatelem a ten začátkem ledna příštího roku stavbu zahájit. Všemu tomu předcházela v posledním týdnech řada jednání a především pak rozhodnutí Rady města, která na svém listopadovém zasedání na základě doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka z oboru stavebnictví rozhodla o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem v Litoměřicích z výběrového řízení na realizaci investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“.

Jednalo se o původně vybraného účastníka zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou (cca 38 mil. korun bez DPH), který však dostatečně transparentním způsobem tuto mimořádně nízkou nabídkovou cenu neprokázal. Zároveň Rada města na stejném zasedání odsouhlasila na základě pořadí hodnocení nabídek ze strany hodnotící komise nového dodavatele investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Tím je „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“ se správcem SLÁDEK GROUP, a. s. Benešov a společníkem POHL cz, a. s. Roztoky. Toto sdružení předložilo nejnižší hodnocenou cenu ve výši necelých 44 milionů korun bez DPH.

Zda se opravdu začne v lednu terminál stavět, záleží na tom, jestli některý z vyrozuměných účastníků výběrového řízení se ve lhůtě patnácti pracovních dnech neodvolá. Zadavatel totiž musí nyní odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům do pěti pracovních dnů od učinění rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že zakázka je realizováno z dotačních prostředků Evropské unie musí být o této skutečnosti vyrozuměn také IROP (Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Pokud se nikdo z těchto dotčených ve výše uvedené lhůtě neodvolá, může konečně město s novým dodavatelem podepsat smlouvu a výstavbu zahájit.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!