Výstavbu terminálu nelze stále zahájit, výběrové řízení nebylo zatím ukončeno

 

Pokud by všechno „šlo jako po drátku“, tak patrně v tomto jedenáctém kalendářním měsíci by byla opravdu zahájená akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Bohužel, téměř určitě se v tomto a nejspíš ani v posledním kalendářním měsíci roku 2017 tak nestane… Hlavní důvodem je stále nedokončené výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Pro toho, kdo by chtěl snad znát další podrobnosti přidávám i následující odstavce, moc zábavné to není. Koho výstavba terminálu hlouběji nezajímá, může tímto odstavcem skončit.

Ale abych to nejprve vzal všechno od začátku a také vysvětlil, odkud především čerpám informace. Je to web Uveřejňování.cz, kde lze jak konkrétní obec, tak i stav konkrétního výběrové řízení dohledat. Menší část informací pak ze svých zdrojů (stejně jako každý jiný novinář). Ale teď už opravdu od začátku k vypsání výběrového řízení na modernizaci přestupního terminálu Sedlčany. To bylo vypsáno (viz zmiňovaný web) 28. července s lhůtou pro podání nabídek do 21. srpna letošního roku. Nabídek došlo šest, podmínky splňovaly čtyři dodavatelské firmy.

Pro ně byla vyhlášena 6. září nová soutěž s lhůtou pro podání nabídek do 3. října včetně. Hlavním kritériem byla nejnižší nabídková cena. Na základě toho hodnotící komise stanovila první v pořadí nabídku firmy, jejíž nabídková cena byla cca 38 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. A začaly první problémy, jednalo se totiž o mimořádně nízkou nabídkovou cenu v porovnání s rozpočtovou cenou. Ať už byly důvody vítězné firmy jakékoliv, pro zadavatele zakázky tato situace byla nežádoucí a proto využil svého práva vyžádat si zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen. Stejně tak si zadavatel objednal na základě rozhodnutí Rady města i nezávislý posudek externí odborné firmy zabývající se cenami ve stavebnictví. Zdůvodňování cen stále běží a původní termíny se prodlužují.

Teprve po tomto přezkoumání nabídkových cen bude výběrové řízení na zhotovitele akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ dokončeno a hodnotící komise vyhlásí vítěze veřejné soutěže a zadavatel (Město Sedlčany) vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Poté obvykle běží 15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Pokud během lhůty pro podání námitek zadavatel žádné námitky neobdrží, může přistoupit k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Podle mého (vyloženě soukromého odhadu) by tak mohla být modernizace přestupního terminálu Sedlčany zahájena buď ke konci prosince (což osobně kvůli vánočním svátkům pochybuji), nebo až v lednu 2018.

Opět tady počítám s ideálním stavem, tedy s takovým stavem, kdy k žádnému odvolání některého z nevybraných uchazečů o zakázku nedojde. A co když dojde? V tom případě je lepší už nespekulovat a počkat si na výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky. Pokud by však došlo k dalšímu zdržení, muselo by město podat žádost o prodloužení termínu čerpání účelové dotace. Původní termín dokončení zakázky totiž vyprší 31. srpna 2018. Schválení prodloužení termínu je velmi důležité, jinak by město o dotaci ve výši 45 milionů korun mohlo přijít. Závěrem znovu podotýkám, že vše uvedené v posledním odstavci jsou už jen mé osobní spekulace a pevně věřím, asi jako každý kdo se o výstavbu terminálu zajímá, že k této situaci nedojde.

Ladislav Havel