Uchazeč nabídl podle mínění výběrové komise mimořádně nízkou cenu

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 7 měsíců a 10 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Termín zahájení výstavby nového dopravního terminálu se pravděpodobně posune. Důvodem je především fakt, že dosud nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (MPTS). Hodnotící komise obdržela v řádném termínu čtyři cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „MPTS“. Jediným hodnotícím kritériem přitom byla nejnižší nabídková cena, podle které bylo hodnotící komisí stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek. Na základě toho hodnotící komise stanovila první v pořadí nabídku firmy, jejíž nabídková cena byla cca 38 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Což byla mimořádně nízká nabídková cena v porovnání s rozpočtovou cenou cca 50 milionů korun bez DPH. Hodnotící komise má v tomto případě právo si vyžádat zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen, což také učinila. „Teprve po řádném zdůvodnění mimořádně nízkých cen jednotlivých rozpočtových položek komise zváží, zda toto zdůvodnění je odpovídající, nebo zda nabídka má být vyřazena pro nesplnitelnou cenu. Protože se jedná o poměrně velkou investiční akci, tak se Rada města rozhodla navíc objednat nezávislý posudek externí odborné firmy zabývající se cenami ve stavebnictví,“ řekl místostarosta města Miroslav Hölzel.

Teprve po tomto přezkoumání nabídkových cen bude výběrové řízení na zhotovitele akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ dokončeno a hodnotící komise vyhlásí vítěze veřejné soutěže a zadavatel vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Poté obvykle běží 15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Pokud během lhůty pro podání námitek zadavatel žádné námitky neobdrží, může přistoupit k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Ze všeho toho vyplývá, že akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ nabere oproti původním předpokladům zpoždění.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!