Písemně doložilo žádosti jen asi 500 lidí

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 6 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

STŘEDNÍ ČECHY – Před týdnem ve středu 4. října ráno byl spuštěn elektronický příjem žádostí o kotlíkové dotace ve Středočeském kraji v programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“. Přidělená částka ještě není vyčerpána, ke středě 11. října Krajský úřad evidoval 4 510 žádostí v celkovém objemu 482 milionů korun.

„Celková alokace je 502,2 milionů korun. Příjem žádostí proto dále pokračuje,“ ujistila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Zároveň však Krajský úřad upozorňuje žadatele o kotlíkové dotace, že je nezbytné po elektronickém odeslání žádosti si ji vytisknout a podepsanou, včetně povinných příloh doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

A to nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě. V případě, že nebude žádost v tomto termínu doručena v listinné podobě do podatelny krajského úřadu, bude tato žádost vyřazena a žadatel ztrácí nárok na získání dotace. Žadatelé zatím doručili osobně nebo poštovními službami na do Krajský úřad Středočeského kraje zhruba 500 žádostí.

Autor/zdroj: Středočeský kraj

 
---------------------------------------------------------------------------------------------