Kraj už registroval přes 4 tisíce žádostí

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 7 měsíců a 23 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

STŘEDNÍ ČECHY – Ve středu 4. října v 8 hodin začal Středočeský kraj přijímat elektronické žádosti o příspěvky přidělené na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě za tepelná čerpadla, kotle výhradně určené pro spalování biomasy, automatické kotle na uhlí a biomasu či za plynové kondenzační kotle. Do 12. hodiny kraj elektronicky obdržel 4 089 žádostí. Žadatelé budou moci získat podle kategorie nově pořízeného kotle a toho, jestli jde o obec zařazenou mezi prioritní místa, příspěvek ve výši 75 tisíc korun až 127,5 tisíce korun.

„V hrubém součtu zatím lidé požádali o příspěvky ve výši přesahující částku 439,6 milionů korun. Těší nás tak obrovský zájem o kotlíkové dotace. Výměna starých kotlů za nové modernější významně pomůže zlepšit životní prostředí ve středních Čechách,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala, že se příjem žádostí obešel bez větších problémů: „Formu elektronických žádostí jsme zvolili proto, že je tato možnost pro obyvatele nejpraktičtější. Nechtěli jsme opakovat situaci, kdy lidé museli až nelidsky čekat ve frontě v zimě a dešti před budovou krajského úřadu.“

Středočeský kraj rozdělí v této výzvě mezi žadatele o dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech více než 502,2 milionů korun. Po odeslání žádosti lidé obdrželi potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum podání a základní údaje o žadateli. Podanou žádost elektronickou formou si lidé o den později vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji donést osobně.

Autor/zdroj: Středočeský kraj

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!