V sedlecké škole přivítali 37 prvňáčků

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 9 měsíců a 19 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLEC-PRČICE – Zahájení školního roku 2017/2018 proběhlo v ZŠ Sedlec-Prčice tradičně v kulturním sále školy. Žáky po prázdninách přívítal jak ředitel školy Jaroslav Muška, tak i starostka města Mirka Jeřábková. Po krátkém uvítaní proběhlo na pódiu tradiční stužkování prvňáčků, těch 4. září nastoupilo do sedlecké základní školy celkem 37. Následně zástupkyně ředitele Miroslava Polidarová seznámila žáky s rozmístěním tříd po škole a také s třídními učiteli.

ZŠ Sedlec-Prčice – žáci 1. třídy – foto: Václav Peterka

Po slavnostním uvítání si třídní učitelky Jana Plocková a Zdeňka Katrlíková odvedly své nové žáčky do svých tříd. Tady prvňákům starostka města Mirka Jeřábková, matrikářka Hana Kratochvílová a pracovnice města Alice Valsová předaly pamětní list, drobné dárky a závěrem všem popřály mnoho školních úspěchů i spokojených chvil ve škole a hodně nových kamarádů.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------